otvorené: 09:00 - 21:00 en

Aktutálna informácia ohľadne mimoriadnej situácie

Dátum aktuality: 4 marca 2021

Vážení zákazníci,

 

dovoľte, aby sme Vás informovali, že naše obchodné centrum zostáva otvorené s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z aktuálneho uznesenia Vlády SR.

 

Otvorené sú nasledovne uvedené prevádzky:

REGAL BURGER

DATART

Datacomp

A3 SPORT

REPLAY

VÚB

mirror

cropp town

Pet Center

Tatra banka

Baťa

John Garfield

Fokus očná optika

ORANGE

FAnn

Lekáreň

TABAK-TLAČ

Telekom Centrum

Gurmetum

Obuv & kľúče

Slovenská sporiteľňa

ADMAR

PINKO a PATRIZIA PEPE

BLACK CUBE SELECT

Intersport

Levi’s

Black Cube

COLUMBIA

DEICHMANN

O2

Mp3.sk , Progamingshop.sk

Grand Optical

Villeroy & Boch

Panta Rhei

4ka a SWAN

DRÁČIK

dm

DATACOMP

Kvety Flamengo

Penguin

BILLA

Republika východu

MONDIEU kuchyňa

FREDDY

BIOTREND

FaxCopy

ANTIK telecom

GERONIMO GRILL & BAR

Sunny Food

top GRILL

Green

Sedliacky dvor

Vicolo

PITI PITI PÁ

SUBWAY

Andiamo Caffe & Gelato

Olive pizza restaurant

RESERVED

BIG STAR

RESERVED

C&A

Pošta

TETA DROGERIE

House

Office shoes

ALPINE PRO

LINDEX

Zmenáreň

IQOS

PC expres

UGO juice bar

MINIT

 

V obchodnom centre naďalej platí povinnosť nosiť rúško. Neustále dodržujeme prísne hygienické opatrenia. Jedná sa najmä o zvýšenú frekvenciu čistenia a dezinfekcie spoločných priestorov centra a sociálnych zariadení. V priestore nákupného centra sú umiestnené dezinfekčné prípravky, ktoré sú k dispozícii zamestnancom našich obchodov aj všetkým zákazníkom.

 

 

Aktuálnu situáciu priebežne sledujeme a v prípade ďalších opatrení vás budeme okamžite informovať.

 

V nadväznosti na Opatrenia prijaté vládou Slovenskej Republiky a Úradom Verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky sa s účinnosťou od 27. januára 2021zakazuje vstup do Obchodného centra Atrium Optima všetkým osobám okrem osôb pre ktoré platia výnimky uvedené nižšie.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 1. a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 2. b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,
 3. c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 4. d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2.11. 2020 do 17. januára 2021,
 5. e) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 6. f) osoby nad 65 rokov veku,
 7. g) dieťa do desiatich rokov veku,
 8. h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 9. i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 10. j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 11. k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 12. l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 13. m) osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 14. n) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 15. t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis2)3neustanovuje inak,
 16. x) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,

 

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedenú vo výnimkách; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa písm. c), d), h) až m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

 

Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke možno nahradiť v prípadoch písm. h) až l) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

 

 

Ďakujeme za pochopenie,

 

 

Správa Obchodného centra Atrium Optima