open today: 09:00 - 21:00 sk

Gift Card

PREDAJ DARČEKOVÝCH KARIET OC ATRIUM OPTIMA JE DOČASNE POZASTAVENÝ

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE NESPOTREBOVANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV STIAHNETE TU, PRÍPADNE JU VYBAVÍTE OSOBNE NA SPRÁVE OC (ÚNIKOVÝ VÝCHOD č.1, VEDĽA DATARTU) V PRACOVNÝCH DŇOCH V ČASE OD 8 DO 16 HODINY.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE,

VEDENIE OC ATRIUM OPTIMA