otvorené: 09:00 - 21:00 en

OC Atrium Optima si adoptovalo 7 stromov

Dátum aktuality: 28 marca 2022

OC Atrium Optima POMÁHA výsadbou stromov v Košiciach

 

Zapojili sme sa do projektu KESA (Košická (KE) stromová adopcia(SA)), ktorý je spracovaný Správou mestskej zelene v spolupráci s mestom Košice. Ide o vysádzanie vzrastlých stromov v meste Košice vo verejných priestoroch.

 

Nám sa táto myšlienka natoľko zapáčila, že sme sa rozhodli prispieť na výsadbu 7mich stromov v šiestich mestských častiach a tým sa pridať k tým, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú a čo dýchajú.

 

V šiestich mestských častiach pribudlo:

Ginko dvojlaločné, Pagaštan páviový, Lipa malolistá, Javor cukrový, Jaseňovec matlinatý, Dub libanonský a Javor mliečny.