otvorené: 09:00 - 21:00 en

OSTAŇME OTVORENÍ

Dátum aktuality: 10 novembra 2021

OC Atrium Optima odmeňuje Košičanov, ktorí sa dajú zaočkovať proti koronavírusu

Očkovanie je jedinou cestou, ako prekonať pandémiu, ktorá nás obmedzuje takmer dva roky. K zvýšeniu miery zaočkovanosti prispieva aj OC Atrium Optima, ktoré spúšťa kampaň „Ostaňme otvorení.“ Svojich doposiaľ nezaočkovaných zákazníkov sa snaží motivovať k vakcinácii, a tak dopomôcť k tomu, aby sa metropola východu neocitla v čiernej fáze COVID automatu.

 

„Podľa platného COVID automatu hrozí Košiciam čierna farba, čo znamená výraznejšie reštrikčné opatrenia pre všetky prevádzky, ale najmä pre tie stravovacie, ktoré sú už teraz v tragickom stave a môže to pre nich znamenať najhorší koniec. Stačí už len málo, aby Košice dosiahli žolíka. Stačí, aby ďalších približne 1500 ľudí vo veku nad 50 rokov sa nechalo zaočkovať. Preto sme sa rozhodli prísť s touto iniciatívou,“ uviedol manažér OC Atrium Optima Peter Šimkanin.

 

Každý občan s trvalým bydliskom v okrese Košice vo veku nad 50 rokov, ktorý sa dá zaočkovať proti koronavírusu prvou dávkou vakcíny od 10. novembra do 1. decembra, dostane od OC Atrium Optima nákupnú poukážku na nákup vo vybraných obchodoch OC Optima v hodnote 30 eur.

 

Výzva bude trvať od 10. novembra do 1. decembra 2021. Zákazníci si budú môcť uplatniť poukážku od stredy 10. novembra do 31. decembra 2021. Po predložení potvrdenia o očkovaní si ju môžu vyzdvihnúť v stánku na pasáži OC Atrium Optima.  Obchody, v ktorých je možné uplatniť si poukážku, budú označené nálepkou a na obchodnej pasáži bude zverejnený ich zoznam. Poukážka sa nedá vymeniť za hotovosť a ich počet je limitovaný na 500 kusov.

 

Zoznam prevádzok, kde je možné poukážku uplatniť:

 

A3 SPORT
Adam
Albi
Alltoys
Alo Diamonds
ALPINE PRO
Andiamo Caffe & Gelato
Anna Gold De Luxe
Bačkory
Bassano Caffe
Baťa
BioTechUSA
BIOTREND
Brloh
Bugatti, Bandolera, Tuzzi
Bushman
C&A
CATENA – predaj čiapok a doplnkov
CCC
Coffee Shop Company
cropp town
Cross cafe
DANAE
Datacomp
DATACOMP
dm
Dormeo
Exisport
FAnn
FREDDY
GATE
GERONIMO GRILL & BAR
Gurmetum
Hodinár
House
Humanic
IMPERIAL BY IVEÉ
Intersport
Kamienkovo
KARA
KRYOCENTRUM KOŠICE
Lara Bags
Lara Bags – Kiosk
Lekáreň
Levi’s
Lintea – značková bielizeň
McDonald’s
medicine
mirror
Mr. Kebab
Neonka
NEW YORKER
O2
Office shoes
Olive pizza restaurant
Ozeta, Otto Berg
Pandora/ Dyrberg/Kern – Kiosk
Panta Rhei
PB-COFFEE
Penguin
People Cafe Bar
PEPCO
Pet Center
PITI PITI PÁ
PLUTO
REGAL BURGER
REPLAY
RESERVED dámsky
RESERVED pánksky a detský
SAMDEX
Sedliacky dvor
Steam factory
Sunny Food
TETA DROGERIE
Time Out
TOM TAILOR
top GRILL
TRIUMPH
UGO juice bar
Vicolo
Yves Rocher

 

Pravidlá aktivity

 

„OSTAŇME OTVORENÍ“

 

FALO EVENTS Slovensko s.r.o., so sídlom Turbínova 13, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO:52647188, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 140727/B, organizuje na území Slovenskej republiky marketingovú aktivitu s názvom „OSTAŇME OTVORENÍ“ prebiehajúcu v termíne od 10.11.2021 – 1.12.2021 od 10.00 do 20.00 hod. (ďalej len „Aktivita“).

 

Vyhlasovateľ Aktivity

 

Organizátorom a súčasne vyhlasovateľom Aktivity je spoločnosť FALO EVENTS Slovensko s.r.o., so sídlom Turbínova 13, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 52647188, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 140727/B, (ďalej len „Organizátor“).

 

Objednávateľom Aktivity je Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36205931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 42852/V  (ďalej len „Objednávateľ“).

 

Miesto a termín konania Aktivity

 

Aktivita prebieha v priestoroch OC ATRIUM OPTIMA v Košiciach v termíne od 10.11.2021 do 1.12.2021, a to každý deň vždy od 10.00 do 20.00 hod. v označenom promo stánku.

 

Účastníci Aktivity

 

Účastníkom Aktivity sa stáva každá fyzická osoba vo veku nad 50 rokov, ktorá splní všetky podmienky týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“).

 

Ak bude mať Organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé správanie Účastníka či inej osoby, ktorá Účastníkovi pomohla či mohla pomôcť k získaniu potvrdenia o očkovaní 1. dávkou, alebo pokiaľ k takému správaniu dôjde, bude Účastník z Aktivity vylúčený; to platí podobne v prípade iného správania Účastníka či inej osoby, ktorá Účastníkovi pomohla či mohla pomôcť k získaniu potvrdenia o očkovaní 1. dávkou, čo je v rozpore s Pravidlami Aktivity alebo sa vylučuje so zásadami poctivej aktivity a fair play. V prípade, že by akýkoľvek Účastník v priebehu trvania Aktivity prestal spĺňať podmienky pre účasť v Aktivite uvedené v týchto Pravidlách, Organizátor je oprávnený ho zo Aktivity vylúčiť (ďalej len „Vylúčená osoba“).

V prípade, že poukážku chce nadobudnúť osoba v rozpore s Pravidlami Aktivity, poukážka jej odovzdaná nebude a prepadne v prospech Objednávateľa Aktivity. V prípade, že Vylúčená osoba už poukážku prevzala, je povinná ju Organizátorovi na základe písomnej výzvy Organizátora vrátiť, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia takejto výzvy. Vylúčená osoba nemá na poukážku právny nárok.

 

Každý Účastník sa môže Aktivity zúčastniť len jedenkrát, pričom musí splniť všetky potrebné podmienky pre účasť v danej aktivite určené týmito Pravidlami.

 

Účasťou v Aktivite každý Účastník bezvýhradne súhlasí so znením týchto Pravidiel aktivity a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

V prípade akýchkoľvek sporov či nejasností týkajúcich sa Aktivity, pravidiel Aktivity alebo akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Aktivite je vždy rozhodujúci výklad či stanovisko určené Organizátorom Aktivity. Účastníci sú povinní sa takému výkladu či stanovisku Organizátora podriadiť.

 

Pravidlá Aktivity

 

1/ Podmienky obdržania nákupnej poukážky 30 EUR sú nasledovné :

  • Vek účastníka je vyšší ako 50 rokov,
  • Účastník má trvalé bydlisko v okrese Košice
  • Účastník je zaočkovaný prvou dávkou v termíne od 10. novembra do 1. decembra 2021
  • Účastník sa preukáže potvrdením o očkovaní pri súčasnom splnení vyššie uvedených podmienok v stánku na obchodnej pasáži OC Atrium Optima

Stánok bude k dispozícii Účastníkovi každý deň vždy od 10.00 do 20.00 hod. v priestoroch OC ATRIUM OPTIMA po celú dobu konania termínu Aktivity. Na stánku bude potvrdenie o zaočkovaní skontrolované poverenou hosteskou Organizátora a v prípade, že bude spĺňať podmienky vyžadované týmito Pravidlami, bude príslušným spôsobom označený. Toto označené potvrdenie o zaočkovaní Účastníka nie je možné opakovane použiť v Aktivite.

 

2/  V prípade, že Účastník splní podmienky odstavca 1/ týchto Pravidiel, bude mu odovzdaná poukážka v hodnote 30 EUR, ktorú si Účastník okamžite prevezme.

 

3/ Poukážku je možné uplatniť v prevádzkach, ktoré budú označené nálepkou „OSTAŇME OTVORENÍ“ a to do 31.12.2021.

 

4/  Nákupnú poukážku je možné použiť jednorázovo k úhrade tovaru v rovnakej, alebo vyššej hodnote ako je hodnota nákupnej poukážky. Z poukážky sa hotovosť nevydáva a nie je ňou možné platiť pri nákupe online.Nevyužitú nákupnú poukážku nie je možné vymeniť za inú, ani ju nie je možné preplatiť alebo predĺžiť jej platnosť. Falšovanie poukážky bude postihované podľa právnych predpisov.

 

5/ Účastník aktivity sa zaväzuje dodržiavať Pravidlá stanovené Organizátorom a Vyhlasovateľom.

 

6/  Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť aktivitu predčasne v prípade vydania  všetkých poukážok.

 

Poukážky v Aktivite

 

V Aktivite je 500 ks darčekových poukážok v nominálnej hodnote 30 EUR.

 

Spôsob odovzdania ceny

 

Darčekové poukážky budú odovzdané bezprostredne po predložení potvrdenia o zaočkovaní 1. dávkou.

 

Osobné údaje

 

Účasťou v Aktivite Účastník implicitne dáva Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spojeným so samotnou aktivitou, taktiež s vyhlásením aktivity a prezentáciou tohoto vyhlásenia (aj na facebookových stránkach Aktivity).

 

Súčasne je Účastníkovi ponúknutá možnosť udelenia súhlasu k používaniu osobných údajov v tomto znení:

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36205931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 42852/V, ako správcovia osobných údajov („správcovia“)

 

súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu:

meno a priezvisko, emailová adresa, PSČ

 

za účelom:

Osobné údaje budú používané za účelom informovania o produktoch a službách správcov, akciách, súťažiach, odoberanie noviniek, reklamy, zasielanie katalógov, vyhodnocovanie súťaží, a zasielanie výhier či zasielanie prianí k sviatkom, narodeninám či iným udalostiam. Niektoré osobné údaje sú použité aj pre cielenie vyššie uvedených informácií. Osobné údaje sú spracovávané 3 roky a môže na základe ich spracovania dochádzať k automatizovanému spracovaniu či profilovaniu. Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas udeľujem slobodne a dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu správcov alebo na e-mailovú adresu dpo-sk@aere.com, a to i pred uplynutím doby, na ktorú som súhlas udelil(a). Odvolaním tohoto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov v čase pred odvolaním súhlasu.

 

Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na účasť súťažiaceho v súťaži „OSTAŇME OTVORENÍ“. Viac informácií o spracovaní mojich osobných údajov je uvedené
v informačnom dokumente, ktorý mi bol poskytnutý v tlačenej forme a je mi k dispozícii na webovej adrese
https://ocoptima.sk/ochrana_osobnych_udajov/.  V prípade otázok týkajúcich sa spracovania mojich osobných údajov sa môžu obrátiť na správcu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy dpo-sk@aere.com.

 

Záverečné ustanovenia

 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Aktivity, prípadne Aktivitu prerušiť, odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom takúto zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Organizátor Aktivity oznámi rovnakým spôsobom, akým boli tieto Pravidlá vyhlásené.

 

Organizátor Aktivity neuhrádza Účastníkom žiadne náklady a škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Aktivite či v súvislosti s nadobudnutou poukážkou.

 

Organizátor nie je zodpovedný za to, ak sa komukoľvek nepodarilo alebo táto osoba nebola schopná vstúpiť do Aktivity alebo sa jej zúčastniť v dôsledku akejkoľvek formy technického zlyhania alebo preťaženia prevádzky.

 

Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom verejného vyhlásenia Aktivity. V prípade rozdielneho znenia niektorých Pravidiel Aktivity je vždy rozhodujúce posledné znenie Pravidiel uverejnených na internetovej adrese www.ocoptima.sk.

 

V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Aktivity majú prednosť príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.

 

V prípade akýchkoľvek sporov či nejasností týkajúcich sa Aktivity, pravidiel Aktivity alebo akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Aktivite je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora Aktivity.

 

Každý má právo nahliadnuť do týchto Pravidiel a požiadať o ich kópiu. Vyhotovenie kópie Organizátorom môže byť spoplatnené. Tieto Pravidlá sú k dispozícii v sídle Organizátora Aktivity, v stánku a internetovej adrese www.ocoptima.sk.

 

V Košiciach 09.11. 2021