otvorené: 09:00 - 21:00 en

Sieť kín CINEMAX pre verejnosť na obdobie 14 dní ZATVORENÁ

Dátum aktuality: 12 marca 2020

Na základe rozhodnutia ÚVZ SR z 9.3.2020 – podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy COVID-19.

 

Z tohto dôvodu vedenie spoločnosti CINEMAX, a.s. rozhodlo zatvoriť sieť kín CINEMAX pre verejnosť na obdobie 14 dní (podľa nariadenia) počnúc dnešným dňom 10.3.2020-23.3.2020 (vrátane).

 

Celú situáciu neustále sledujeme a v prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.